written

Fram Wikiwordbōc
Jump to navigation Jump to search

Níwe Englisc[adihtan]

Rihtstefn[adihtan]

Word[adihtan]

written

  1. forþgewiten dǽlnimend þæs wordes to write
    Has your girlfriend written you a letter yet? Hæfþ þín mægden þé tó gewriten spell giet?

Wendunga[adihtan]