Nīwlica hwierfunga

Gān tō: þurhfōr, sēcan

Sēon þā nīwostan andwendunga þisses wiki on þissum tramete

Nīwra andwendunga cyras
Legend:
N
Þēos ādihtung scōp nīwne tramet (seoh ēac getæl nīwra trameta)
ly
Þēos is lytel ādihtung
þr
Searuþrǣl fremede þās adihtunge
D
Ādihtung of Wikidata
(±123)
Þæs trametes micelness wæs andwended þȳs rīme grēatbitena
Īwan þā nīwostan 50 | 100 | 250 | 500 andwendunga in þissum nīehstum 1 | 3 | 7 | 14 | 30 daga
Hȳdan brūcendas on nambēc | Hȳdan uncūðe brūcendas | Hȳdan mīna adihtunga | Īwan searuþrǣlas | Hȳdan lytela adihtunga | Show page categorization | Īwan Wikidata
Īwan nīwa andwendunga fram 23 Hāligmōnaþ 2017 21:48 and siþþan
   

22 Hāligmōnaþ 2017

  • (scēad | stǣr) . . N Ymelmōtung:Wiki.png‎; 03:33 . . (+280). .KATMAKROFAN (Mōtung | forðunga)(Sīdan mid 'This wiki is using an outdated logo. It isn't because its language is outdated; it's because they're ignoring cross-wiki consensus to use the "Scrabble/Mahjong" logo. ~~~~' ȝescapen)