ābacan (gebīgednes)

Fram Wikiwordbōc
(Edlæded fram ābacan (Gebīgednes))
Jump to navigation Jump to search

Stendeþ gelīce þǣm folgendum wordum:

bacan
Andweard Ungeendigendlic ābacan
Helpword habban
Fulfremed Ungeendigendlic ābacen habban
Tōweard Ungeendigendlic ābacan

Andweard Dǣlnimend ābacende
Forþgewiten Dǣlnimend ābacen

Bebēodendlic
(þu) ābac
(wē) uton ābacan
(gē) ābacaþ
Tīdānsīen\Met Gebīcniendlic Underþēodendlic I Underþēodendlic II
Andweard
ic ābace
þu ābæcst
ābæcþ
ābacaþ
ābacaþ
hīe ābacaþ
ic ābace
þu ābace
ābace
ābacen
ābacen
hīe ābacen
Forþgewiten (Unfulfremed)
ic ābōc
þu ābōce
ābōc
ābōcon
ābōcon
hīe ābōcon
ic ābōce
þu ābōce
ābōce
ābōcen
ābōcen
hīe ābōcen
Fulfremed
ic hæbbe ābacen
þu hæfst ābacen
hæfþ ābacen
habbaþ ābacen
habbaþ ābacen
hīe habbaþ ābacen
ic hæbbe ābacen
þu hæbbe ābacen
hæbbe ābacen
hæbben ābacen
hæbben ābacen
hīe hæbben ābacen
Māre þonne Fulfremed
ic hæfde ābacen
þu hæfdest ābacen
hæfde ābacen
hæfdon ābacen
hæfdon ābacen
hīe hæfdon ābacen
ic hæfde ābacen
þu hæfde ābacen
hæfde ābacen
hæfden ābacen
hæfden ābacen
hīe hæfden ābacen
Tōweard
ic ābace
þu ābæcst
ābæcþ
ābacaþ
ābacaþ
hīe ābacaþ
ic ābace
þu ābace
ābace
ābacen
ābacen
hīe ābacen

In Engliscum trahtum wrīteþ man gemǣnelīce in Fulfremedre Forþgewitenre tīde "ābōc," oþþe "ābōc fullīce." In tīdum mid twǣm wordum, swā "hæfde ābacen," is hit oftor gewriten swā "ābōc" þonne "hæfde ābacen."