Nīwlica hwierfunga

Gān tō: þurhfōr, sēcan

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Spyrian þā nīwlicostan hweorfunga tō þǣm wiki on þissum tramete.

Nīwra andwendunga cyras
Legend:
N
Þēos adihtung scōp nīwne tramet (seoh ēac getæl nīwra trameta)
ly
Þēos is lytel adihtung
þr
Searuþrǣl fremede þās adihtunge
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Īwan þā nīwostan 50 | 100 | 250 | 500 andwendunga in þissum nīehstum 1 | 3 | 7 | 14 | 30 daga
Hide lytela adihtunga | Show searuþrǣlas | Hide uncūðe brūcendas | Hide brūcendas on nambēc | Hide mīna adihtunga

Īwan nīwa andwendunga fram 26 Gēolmōnaþ 2014 03:55 and siþþan
   

25 Gēolmōnaþ 2014

24 Gēolmōnaþ 2014

23 Gēolmōnaþ 2014

22 Gēolmōnaþ 2014