Floccas mid þǣm mǣstan rīme hlencena

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Sēon (ǣrre 50 | nīehst 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Nīwe Englisc nama‏‎ (584 gesīða)
 2. Nama‏‎ (204 gesīða)
 3. Cynn 3 strang word forþgewiten manigfealdlic‏‎ (105 gesīða)
 4. Nīwenglisce naman‏‎ (92 gesīða)
 5. Tōgeīecendlic Declīnung‏‎ (91 gesīða)
 6. Englisc Grammaticcræft‏‎ (91 gesīða)
 7. Englisc nama‏‎ (87 gesīða)
 8. Cynn 3 strang forþgewiten dǣlnimend‏‎ (80 gesīða)
 9. Tōgeīecendlic‏‎ (65 gesīða)
 10. Nīwe Englisc tōgeīecendlic‏‎ (58 gesīða)
 11. Nīwe Englisce lēode‏‎ (57 gesīða)
 12. Níwe Englisc nama‏‎ (53 gesīða)
 13. Cynn 7 strang forþgewiten dǣlnimend‏‎ (50 gesīða)
 14. Cynn 1 strang word forþgewiten manigfealdlic‏‎ (46 gesīða)
 15. Cynn 2 strang forþgewiten dǽlnimend‏‎ (45 gesīða)
 16. Word‏‎ (41 gesīða)
 17. Nīwe Englisc dēor‏‎ (39 gesīða)
 18. Cynn 3 strang forþgewiten ánfealdlic‏‎ (39 gesīða)
 19. Cynn 1 strang forþgewiten dǽlnimend‏‎ (39 gesīða)
 20. Englisc werlic nama‏‎ (38 gesīða)
 21. Ealdorlic Germanisc nama‏‎ (38 gesīða)
 22. Cynn 1 strang word forþgewiten ānfealdlic‏‎ (32 gesīða)
 23. Englisce bīnaman‏‎ (30 gesīða)
 24. Cynn 1 strang word forþgewiten ánfealdlic‏‎ (29 gesīða)
 25. Cynn 6 strang forþgewiten dǣlnimend‏‎ (27 gesīða)
 26. Sprǣc‏‎ (27 gesīða)
 27. Nīwe Englisc mann‏‎ (26 gesīða)
 28. Nīwu Englisc plante‏‎ (25 gesīða)
 29. Nīwe Englisc bodigdǣl‏‎ (25 gesīða)
 30. Englisc wīflic nama‏‎ (24 gesīða)
 31. Cynn 5 strang forþgewiten dǽlnimend‏‎ (24 gesīða)
 32. Cynn 1 strang forþgewiten dǣlnimend‏‎ (23 gesīða)
 33. Englisc nāhwæðer nama‏‎ (23 gesīða)
 34. Ungetǣcnede trametas‏‎ (19 gesīða)
 35. Cynn 6 strang forþgewiten ánfealdlic‏‎ (19 gesīða)
 36. Nīwu Englisc woruld‏‎ (18 gesīða)
 37. Englisc tōgeīecendlic‏‎ (18 gesīða)
 38. Þēodisce mōnþas‏‎ (16 gesīða)
 39. Níwe Englisc tógeíecendlic‏‎ (15 gesīða)
 40. Englisce naman‏‎ (14 gesīða)
 41. Mennisc‏‎ (14 gesīða)
 42. Frencisce naman‏‎ (13 gesīða)
 43. Nīwe Englisc‏‎ (13 gesīða)
 44. Forþgewiten-andweard andweard ānfealdlic 1 and 3‏‎ (13 gesīða)
 45. Englisce mōnþas‏‎ (13 gesīða)
 46. Spēonisce mōnþas‏‎ (12 gesīða)
 47. Nīwe Englisc efenlic word‏‎ (12 gesīða)
 48. Italisce mónþas‏‎ (12 gesīða)
 49. Frencisce mōnþas‏‎ (12 gesīða)
 50. Ealde Héa Þéodisce mónþas‏‎ (12 gesīða)

Sēon (ǣrre 50 | nīehst 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)